Boekhouden voor dummies: de belangrijkste boekhoudtermen

Gefeliciteerd! Je hebt eindelijk voor jezelf gekozen en gaat vol goede moed van start met jouw carrière als startende ondernemer. Wij juichen je vanaf de zijlijn toe, want wat zijn wij trots op al die vrouwelijke ondernemers met hun goede ideeën! Sta je al ingeschreven bij de KVK? En heb je jouw BTW nummer op orde? Goed zo! Want het leukste komt nog: het starten van je eigen boekhouding. Omdat wij weten dat jullie niet allemaal te springen staan bij het horen van deze zin, zetten wij wat boekhouden voor dummies termen op een rij. Leuk hoeft het dan misschien niet te zijn, wel makkelijk.

Boekhouden voor dummies: een goed begin is het halve werk

De boekhouding, we hebben er allemaal wel eens mee te maken gehad, maar zeker als je start als zelfstandig ondernemer is het van belang dat jij dit goed georganiseerd hebt. Boekhouden is een waar vakgebied, waar – wees gerust – veel ondernemers niet eens alles van afweten. Crediteuren, debiteuren, balansen, grootboeken en al dat soort toestanden. Of je nu met Excel te werk gaat of een boekhoudprogramma, kennis over de belangrijkste termen is zeker een must.

Balans

Een balans is een momentopname van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van jouw onderneming. De balans bestaat uit twee delen, de activa (bezittingen) en de passiva (schulden en eigen vermogen). Deze twee zijn met elkaar in evenwicht.

BTW

De afkorting van ‘belasting over de toegevoegde waarde’ is btw, met kleine letters. De afkorting btw is geen naam, maar een ‘gewoon woord’ voor een soort belasting. Kleine ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor de kleine ondernemingsregeling (KOR), waardoor zij geen BTW aangifte hoeven te doen. Je kunt de KOR aanvragen wanneer jouw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar. Check hiervoor de website van de Belastingdienst.

Crediteuren

Een crediteur is een leverancier – een persoon, bedrijf of instelling – aan wie jij een betaling verschuldigd bent. In jouw boekhouding staan crediteuren op de balans bij schulden: de passiva. (bron: KVK)

Debiteuren

Een debiteur is een klant die een factuur van jou ontving, maar nog niet heeft betaald. Van deze persoon heb je dus nog wat tegoed.

Grootboek

Een grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen. Leuk weetje: de naam ‘Grootboek’ wordt gebruikt omdat men vroeger de boekhouding bijhield in hele grote boeken. Gelukkig hebben we tegenwoordig Excel en boekhoudprogramma’s!

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft een financieel overzicht van uw onderneming en wordt ieder jaar opnieuw opgesteld. De balans en de winst- en verliesrekening komen hierin terug.

Omzetbelasting

De omzetbelasting is de belasting die wordt betaald over de aangeschafte goederen en diensten, een indirecte belasting vanuit de overheid. Een veel voorkomend type van omzetbelasting is de btw. Een ondernemer dient elke maand aangifte te doen van de omzetbelasting, de btw-aangifte. De Belastingdienst geeft aan hoeveel belasting ondernemers van klanten hebben ontvangen en hoeveel zij hebben betaald aan leveranciers. Het verschil betaalt de ondernemer terug of als de ondernemer teveel belasting heeft betaald dan krijgt hij dit teveel terug van de Belastingdienst. Goed om in te duiken dus!

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een periodiek overzicht van opbrengsten en uitgaven van jouw onderneming. Het is het financiële huishoudboekje over een tijdvak, meestal een jaar. Het is eigenlijk een optelsom: de opbrengsten geminderd met de kosten van jouw zaak, met hopelijk een dikke winst onder de streep!

Je eigen boekhouding voeren

Een correcte boekhouding is niet alleen belangrijk voor de Belastingdienst, het helpt je ook meer inzicht te krijgen in de status van jouw bedrijf. Heb je succes geboekt? Hoe ging periode x ten opzichte van periode y en ga zo maar door. Boekhouden voor dummies: word jij al zenuwachtig bij het zien van al deze termen? Dan is het wellicht handig om een boekhouder in te schakelen. Zorg er wel altijd voor dat jij weet wat er in jouw bedrijf om gaat en probeer het proces te begrijpen. De verantwoordelijkheid van jouw financiën ligt uiteindelijk bij jouzelf. Veel succes!