Psychedelica het antwoord op onze mentale problemen?

Onze generatie heeft het zwaar, dat blijkt wel uit de schrikbarende cijfers als het gaat om burnout en depressie gevallen. Bijna de helft (48%) van de volwassenen in Nederland (18-75 jaar) heeft ooit in het leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad (bron: NEMESIS). Van stemmingsstoornissen tot angststoornissen, de manier waarop wij anno 2022 leven lijkt zijn weerslag te hebben. Massaal zijn we dan ook op zoek naar manieren om onze mentale problemen en onrust aan te pakken. Een zoektocht die steeds vaker uitmondt in het uitproberen van psychedelica. Maar zijn psychedelica het antwoord op onze mentale problemen?

Psychedelica, safe or sorry?

Psychedelica zijn middelen die het besef van tijd en ruimte kunnen veranderen, een ervaring die mensen een ’trip’ noemen. Voorbeelden van bekende psychedelica zijn LSD, paddo’s, truffels, 2C-B, salvia en ayahuasca. De normalisering van psychedelica door grote platformen, zoals Netflix en Forbes zorgen ervoor dat steeds meer mensen van de werking van psychedelica afweten. De grote voordelen lijken niet op te wegen tegen de nadelen en patiënten die al jarenlang zware medicijnen slikken zonder resultaat, besluiten steeds vaker om psychedelica uit te proberen. Zonder begeleiding, thuis en met eigen dosering. Deze trend is zorgwekkend, omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat psychedelica vooral zinvol is als aanvulling op reguliere therapie. En dat ook de setting waarin psychedelica genomen wordt zeer belangrijk is voor de werking ervan.

Implementatie in GGZ Nederland

In verschillende landen wordt er op dit moment dan ook intensief onderzoek gedaan naar de implementatie van psychedelica in de GGZ. Amerika en Nederland zijn hierin koplopers. Zo loopt er in het UMCG een grootschalige studie naar de effecten van psilocybine bij patiënten vanaf 18 jaar met een therapieresistente depressie. Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig, wereldwijd onderzoek. Het doel is om te achterhalen of psilocybine een blijvende plek kan krijgen in de behandeling van therapieresistente depressie. Deze kwetsbare groep patiënten loopt vaak al jarenlang rond met depressieve episodes waarbij medicatie niet werkt. Voor deze groep patiënten zou de implementatie van psilocybine dus echt een doorbraak kunnen betekenen.

Veilig gebruik

In de toekomst zal psychedelica een steeds grotere rol innemen in de geestelijke gezondheidszorg, maar er zal ook steeds meer vraag komen naar een alternatief met dezelfde werking en impact, maar minder bijwerkingen. Zo is er al 6-APB, ontwikkeld door David Nicholls als een niet-neurotoxisch alternatief voor MDMA. En is 4-HO-MET een chemisch alternatief voor psilocybine.

Toch heeft de wetenschap nog een lange weg te gaan, om de juiste behandelmethode per ziektebeeld te vormen. Kortom zit jij met jezelf in de knel en denk jij aan het nemen van psychedelica om jouw klachten tegen te gaan? Stort jezelf niet zomaar in het gebruik van deze middelen, maar laat je door een arts informeren. Samen met de arts vorm je dan een behandelplan dat zorgvuldig op jou is afgestemd.

Denk je aan zelfmoord? Je kunt geheel anoniem bellen en chatten met de mensen van 113. Bel gratis 0800-0113 of bezoek de website om te kunnen chatten.