Menstruatie-armoede, een verborgen probleem

Menstruatie-armoede is ook tegenwoordig – en ook in ons land – helaas nog aan de orde van de dag. Afgelopen week kwam dan ook naar buiten dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat menstruatieproducten gratis worden voor mensen met een laag inkomen. Een gebrek aan menstruatieproducten is niet alleen onhandig, het kan ook leiden tot gezondheidsproblemen. Tijd om dit verborgen probleem in de schijnwerpers te zetten en samen te zoeken naar een oplossing.

Onderzoek

Ook al kan het gebruik van ongeschikte alternatieven als wc-papier, oude doeken of kranten de kans op infecties vergroten, sommige vrouwen hebben om financiële redenen geen andere keuze. Dit is menstruatie-armoede, een probleem dat “heel belemmerend werkt, met name voor jonge vrouwen”, aldus Minister Schouten (bron: NOS). Menstruatie-armoede is een onbekende vorm van armoede omdat er weinig openheid over is. Mensen schamen zich ervoor. En hoewel dit begrijpelijk is, is het absoluut niet nodig. Recent onderzoek onder mensen in Amsterdam toont hoe reëel, groeiend en ingrijpend het probleem is in de stad en niet alleen onder degenen die op of onder de armoedegrens leven:

  • 27% van de mensen heeft op 1 of meerdere momenten dit jaar geen menstruatieproducten kunnen aanschaffen.
  • 38% heeft erg veel moeite moeten doen voor de aanschaf van deze producten.
  • Meer dan drie op de vijf mensen die problemen hadden met de aanschaf van producten gebruikten alternatieven, waarvan de helft toiletpapier. Onder de 12-17 jaar ligt dit percentage zelfs op 70%.
  • Eén op de tien gebruikte andere papieren producten, zoals tissues of kranten.
  • Eén op de veertien gebruikte niet daarvoor bedoelde lappen stof.
MyFleury®

Aanpak van het probleem

Dus hoe pakken we deze kwestie van gelijkheid, waardigheid en volksgezondheid aan? Omdat het een fundamentele behoefte is om te participeren pleitte het College voor de Rechten van de Mens in 2020 al voor het gratis verstrekken van deze producten van minima om belemmeringen voor arme mensen weg te nemen. In een aantal landen zoals Schotland en Nieuw-Zeeland gebeurt dit ook al. In Nederland lijkt er nu dus ook een kamermeerderheid te zijn om producten via Voedselbanken of het rode kruis beschikbaar te gaan stellen. Een mooie stap de goede richting op, maar nog niet voldoende volgens de Nederlandse start-up MyFleury®.

Duurzame oplossing

MyFleury® – fabricant van duurzaam menstruatieondergoed – wil (1) snel een gezonde, duurzame oplossingen ter beschikking stellen aan mensen die het nodig hebben, (2) samen het zwijgen rondom dit probleem doorbreken en (3) zelfbestuur nu en in de toekomst voor vrouwen bewerktstellingen. Iedere vrouw heeft immers haar eigen menstruatie en routine. De broekjes van het merk vangen net zoveel bloed op als 4 tampons en je spoelt hem na een menstruatiedag eenvoudig uit. Om menstruatie gelijkheid, waardigheid en volksgezondheid op de kaart te zetten doet MyFleury® deze hele decembermaand een BUY ONE & GIVE ONE actie. Dat betekent dat voor élk MyFleury® broekje dat je in de maand december koopt, MyFleury® een broekje doneert aan mensen die het graag willen proberen maar niet kunnen kopen. MyFleury® is hiervoor in contact met buurthuizen en organisaties die zich richten op het bestrijden van menstruatie armoede.